ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : Qoo Hotel


       Qoo Hotel
       นางสาวสมหญิง คูสุวรรณกิจ
       54/56 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
       qoohotel@gmail.com
       0956387942
      

  ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ