ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซล บุรีรัมย์


       โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซล บุรีรัมย์
       นายพงษ์ศักดิ์ รักพ่วง
       528/28 ถ.จิระ ต.ในเมิือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
       mr.pongsa@gmail.com
       0866342587
      

  ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
       www.thesitaprincess

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ