ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : ศิริสมแกรนด์เพลส


       ศิริสมแกรนด์เพลส
       นางสาวจันทร์เพ็ญ จันดาหงษ์
       296 ม.17 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
       ng_gotzy1806@hotmail.com
       0864695719/0446
      

  ยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานใด ๆ เลย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ