ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : TK.homemade (ทีเคโฮมเมด)


       TK.homemade (ทีเคโฮมเมด)
       นายธีรากุล รัชคุณภัทรกิจ
       333/17 ม.16 โครงการบ้านไท ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
       theerakul.tum@gmail.com
       0634419799
      

  ยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานใด ๆ เลย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ