ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : Amari Buriram United


       Amari Buriram United
       นายชีวิน มิตรภิรมย์
       444 ม.15 ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
       reservations.buriram@amari.com
       044111444
      

  ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
       www.amari.com/buriram-united

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ