ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : สมายล์ รีสอร์ท บุรีรัมย์


       สมายล์ รีสอร์ท บุรีรัมย์
       นางสาวภานิชา สาลีรัมย์
       671/1 หมู่ 1 บ้านโคกวัด ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
       smileresort58@gmail.com
       0865858444
       https://sites.google.com/site/buriramsmileresort/home/buriramsmileresort2

  ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ