ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : เรือนธารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า


       เรือนธารา รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า
       นางสาวธัญญารัตน์ เจนศิริศักดิ์
       26 หมู่ 9 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
       Ruentara@gmail.com
       044-666930
       http://ruentara.com/index.php

  ที่พักที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ