ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : น้ำข้าวโพดคุณสุ่ย


       น้ำข้าวโพดคุณสุ่ย
       นายธนะกฤษฏิ์ สุพรรณสมบูรณ์
       2 ถ.ศรีเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
       re_jeck@hotmail.com
       0824656190
      

  ยังไม่เคยผ่านการรับรองมาตรฐานใด ๆ เลย

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ