ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : ผ้าและเครื่องแต่งกาย (จิดาภาผ้าไทย)


       ผ้าและเครื่องแต่งกาย (จิดาภาผ้าไทย)
       นางจิดาภา นาดา
       8 หมู่ 6 บ.หนองโก ต.ดอนกอก อ.นาโพธ์ จ.บุรีรัมย์ 31230
       F@hotmail.com
       0872194395
      

  สินค้า ของที่ระลึก หรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า OTOP ผ่านการรับรองจาก อย. มผช. GMP OTOP ระดับ 3 ดาว ถึง 5 ดาว

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ