ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ : ม๋าย สุกี้


       ม๋าย สุกี้
       นางสาวยศพร สร้อยทองหลาง
       19/1 ถนน.ร.พ.ช ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
       Pmai2514@hotmail.com
       0818792965
      

  ร้านอาหารผ่านการรับรอง Clean Food Good Taste หรือ Clean Food Good Taste Plus

โลโก้ร้านค้า / รูปประจำตัว
image
      

อนุมัติให้ใช้ตราสัญลักษณ์

กลุ่มผ่านเกณฑ์มาตรฐานพื้นฐาน 4 ข้อ

การจัดกลุ่มสินค้าหรือบริการที่โดดเด่น

กำลังดำเนินการตรวจสอบ